Условия за доставка

Изпълнител по договора е фирма РЕДКÓ ООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, пк 1582, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна №7, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121106730, наричана по-нататък „Интернет магазин РЕДКО“ (ИмР) 


Клиент на ИмР може да бъде всяко юридическо и физическо лице.


Заявяване на стока, експедиция и получаване на праткит


1. Изборът на представените в ИмР стоки се извършва по последователност и в съответствие със специализираната програма на електронния магазин.

2. Поръчки в ИмР може да се подават 24 часа в денонощието, но се обработват само в работно време - от понеделник до петък от 08.30 до 17.30ч.

3. В отговор на подадената поръчка, ИмР изпраща по електронен път потвърждение за получаването й, както и номер, генерирани автоматично от специализираната програма. 

4. В рамките на два работни дни ИмР изпраща съобщение на клиента за срока на доставка, съпроводено с проформа фактура, или се договоря друг вид плащане.

5. Срокът за доставка включва:

         Времето за потвърждаване на поръчката

         Времето за получаване на банковия превод

         Времето за подготовка на стоката за експедиция

         Времето за доставка от куриерската фирма

6. Поръчките се изпълняват по реда на тяхното постъпване.

7. Ако при плащане по банков път договорената по поръчката сума не постъпи в банковата сметка на ИмР до 5 работни дни, поръчката ще бъде анулирана.

8. След получаване на плащането по банков път, ИмР подготвя стоката и я предава на избрания от клиента спедитор.

9. Стоката се придружава от фактура, изпращана на клиента заедно с товарителницата от спедитора.

10. При получаване на пратката, клиентът е длъжен да провери съответствието на стоката с подадената поръчка. 

11. Стоката, поръчана в ИмР се доставя до клиента на територията на Република България чрез куриерските фирми Спиди АД и Еконт Експрес ООД.

12. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, спедиторът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

13. ИмР не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

14. ИмР не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.