Автоматизация

Отдел Автоматицзация е създаден през 2003 година, с насоченост към комплексно решаване на конкретни специфични задачи в областта на заваряване, рязане, специални технологични решения, механизация и автоматизация на процеси. Обхватът на дейностите се разпростира от идентификация на проблема, генериране на решение, избор на оборудване, конструиране и изработване на специализирани машини и нестандартно оборудване.


  

Отделът има солиден опит и референцията на много реализирани проекти, показали в реални условия високо ниво на инженерни решения, висока производителност, надеждност при експлоатация, и не на последно място конкурентни цени. Поддържаме високо ниво на информираност и „ноу - хау“ по отношение на широк кръг технологии, процеси, структурна и елементна база, което ни позволява да генерираме подходящи високоефективни решения за всеки клиент, в съответствие със спецификата на процеса, технологичния потенциал и перспективите за развитие.
Реализираните ни проекти са в сфери:

 • оборудване за производство на метални конструкции;
 • специализирани машини за производство на тръбна мебел;
 • изработка на нови и модернизация на машини с цифрово управление;
 • механизирано заваряване на греди и компоненти за подемни съоръжения;
 • цифрови системи за визуализация на процеси и регистрация на параметри;
 • прецизни комплексни измервателни станции;
 • роботизирани комплекси и много други.

Основни категории продукти:

 • Роботизирани комплекси и оборудване;
 • Установки за механизирано плазмено и газово рязане;
  • Оборудване за производство на съставни греди;
  • Дробеструйни камери;
  • CNC пробивни машини;
  • Оборудване за орбитално заваряване;
  • Трактори за механизирано рязане и заваряване;
  • Заваръчни колони;
  • Ротатори и позиционери;
  • Електросъпротивително заваряване и екипировка;
  • Оборудване за метализация и защитни покрития;
  • Автоматизиране на заваръчни процеси – оборудване по поръчка.